Program

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Abstrakta.pdf (15.8 MB)
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 7 kredity pro lékaře.

Čtvrtek 21. 9. 2023

 • 11.00–12.30 Schůze výboru neuromuskulární sekce ČNS

 • 13.00–15.30 Registry 2023 

16.00–16.05 Zahájení 5. ročníku Neuromuskulárního fóra

16.05–17.05 PŘEDSEDAJÍCÍ J. BEDNAŘÍK, B. ADAMOVÁ
 • 16.05–16.50 Satelitní sympozium společnosti sanofi-aventis, s. r. o.  

  Voháňka S.: Axiální myopatie a „dropped head“

  Příhodová I.: Myopatie a poruchy dýchání ve spánku

 • 16.50–17.05
  Dostálová S., Miler M., Šonka K.: Náhle vzniklá porucha dýchání z neuromuskulární příčiny


17.05–17.20 Přestávka

17.20–18.35 PŘEDSEDAJÍCÍ S. VOHÁŇKA, M. TÝBLOVÁ
 • 17.20-18.20 Úskalí klasické imunosupresivní léčby (blok přednášek podporovaných společností MEDISON PHARMA)

  Voháňka S., Horáková M.: Současná a nová léčba myastenie gravis: praxe a výzvy

  Horáková M., Kokošková V., Bednařík J., Voháňka S.: Eculizumab v terapii thymom-asociované myastenie

  Týblová M.: Kazuistika k diskuzi

  Junkerová J.: Farmakorezistentní myastenik s thmomem

  Závěrečná debata

 • 18.20-18.35
  Bednařík J.: Nové možnosti léčby myasthenia gravis

 • 18.35 Závěr prvního dne fóra
 • 19:30 Společenský večer v hotelové restauraci

Pátek 22. 9. 2023

9.00–10.45 PŘEDSEDAJÍCÍ E. VLČKOVÁ, P. RIDZOŇ
 • 9.00–9.45 Satelitní sympozium společnosti BIOGEN (Czech Republic) s. r. o.

  Voháňka S., Parmová O., Bakošová L., Sládečková M., Vlažná D.: Brněnská kohorta nemocných se SMA a nová polská data

  Mazanec R., Baumgartner D., Mensová L., Prášil K., Potočková V.: Zkušenosti s léčbou nusinersenem u dospělých SMA pacientů v NM centru FN Motol a role EMG v monitoraci průběhu nemoci a léčby

 • 9.45–10.45

  Kara N. S., Khazaal M., Jarkovský J., Navrátilová N., Chylíková B., Janků M., Šlachtová L.: Novinky v diagnostice a terapii onemocnění motorického neuron

  Vlčková E.: Symptomatická a paliativní péče o pacienty s neuromuskulárními onemocněními

  Joppeková L., Betík A., Baumgartner D., Mazanec R., Turčanová-Koprušáková M., Martinka I., Vlčková E.: Výsledky aktuálně probíhající validace českých verzí dotazníků využívaných k monitoraci klinického stavu u pacientů s ALS


10.45–11.15 Přestávka

11.15–12.30 PŘEDSEDAJÍCÍ S. VOHÁŇKA, R. MAZANEC
 • 11.15 –11.45 Satelitní sympozium společnosti ROCHE s. r. o.

  Parmová O., Bakošová L., Sládečková M., Voháňka S.: Těhotenství a spinální muskulární atrofie – kazuistika

  Bakošová L., Parmová O., Sládečková M., Voháňka S.: Převod dospělé pacientky se spinální muskulární atrofií léčené nusinersenem na risdiplam – kazuistika

  Prášil K.: Zkušenosti s risdiplamem u pacientů po předchozí chorobu modifikující léčbě

 • 11.45–12.30

  Prášil K., Mazanec R., Potočková V.: Prevalence kardiální autonomní neuropatie u vybraných hereditárních neuropatií

  Potužník P., Vejskal J.: Senzitivní ataxie – interaktivní kazuistika

  Příhodová I., Baxová A., Vlčková M., Zídková J., Nevšímalová S.: Pacient s myotonií – dlouhá cesta k diagnóze


12.30 Závěr odborného programu